2015-07-15

Przyjmowanie i załatwianie spraw

  • Interesantów przyjmuje sekretariat  szkoły, który udziela informacji, załatwia sprawę lub kieruje do właściwej komórki organizacyjnej.

  • Interesantów przyjmuje się w dniach pracy szkoły, tj. od poniedziałku do piątku
    w godzinach: 800 do 1600 .

  • Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwiania w zależności od rodzaju sprawy i obowiązujących przepisów.

  • Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.