2015-02-04

O nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

 

1. Publiczne Technikum Nr 4 im. rtm. Witolda Pileckiego
Zawody:  - technik mechanik
                 - technik mechatronik
                 - technik pojazdów samochodowych
                 - technik spedytor
 
2. Szkoła Branzowa I stopnia Nr 2 
Zawody : - mechanik pojazdów samochodowych
                 - elektromechanik pojazdów samochodowych
                 - ślusarz
 
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III
 
4. Kwalifikacyjne kursy zawodowe
 
adres                     ul. E.Osmańczyka 22, 45-027 Opole 

kontakt               telefon   -  (077) 45 43 850, 45 44 134 

                         fax        - (0 77) 45 43 850                      

                         e-mail     - sekretariat@zsm.opole.pl

                         strona www - www.zsm.opole.pl

 

dyrektor Zespołu:  mgr inż. Bogusław Januszko

wicedyrektorzy:  mgr Piotr Bielamowicz, mgr inż. Jan Front, mgr Agnieszka Słaboń,
                          
mgr Małgorzata Kostrzewa

główny księgowy:  mgr Agata Świdrak

inne stanowiska kierownicze:  mgr inż. Bożena Włodarczyk - kierownik gospodarczy