2015-07-15

Kontrole

Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli znajdują się w Książce Kontroli Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, która jest dostępna w sekretariacie szkoły - pokój nr 1.

Protokoły pokontrolne są przechowywane razem z dokumentacją lub na stanowiskach, których dana kontrola dotyczyła.

Oprócz w/w kontroli istnieje książka kontroli, w której zapisywane są wyniki inspekcji przeprowadzanych przez Sanepid, kontroli dotyczących instalacji gazowych, kominowej, przeciwpożarowej itp.